Hours

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
8-9
9-10SchrammSchramm
10-11SchrammSchramm
11-12Sampras, StanSamprasSampras
12-1StanStanSamprasStanPeter
1-2PeterStanStanPeter
2-3Sampras, Erin, Becky, Peter (2:30), Stan (2:30)Sampras, Becky Erin (2:30)Peter
3-4Sampras, Peter, Stan, Erin,BeckyMelodySampras , Becky, ErinMelody
4-5Erin, Becky (4:30), StanChristos, MelodyBecky, Erin (4:30)ChristosSampras, Melody
5-6SchrammSchrammSchrammMelody
6-7ChristosChristosChristosChristos
7-8ChristosChristosChristosChristos
8-9ChristosChristosChristosChristos
Print Friendly, PDF & Email